‘ukuthatha ihlathi lomhti’ Soil fertility

How can ‘ukuthatha umhlaba lomthi’ help us manage soil fertility in a heritage food garden?